070-570 95 93 leif@sanleg.se

Vatten och Avlopp

Sanleg AB är jobbar även med vatten och avloppsarbeten. Vi tittar gärna på hur vi kan förlägga era ledningar på bästa sätt och med rätt material uppnå optimal funktion på ledningssystemet.

Vi utför

  • Förläggning av nya ledningar 
  • Omläggning av gamla ledningssystem 
  • Infiltration