070-570 95 93 leif@sanleg.se

Dränering i Kalmar och Öland

Vi utför olika typer av dränering som är viktig för att hamna på rätt grundvattennivå i förhållande till omgivande mark och byggnader. Att investera i en korrekt utförd dränering lönar sig i längden.

Vi utför

  • Dränering runt byggnader 
  • Dränering av markområden 
  • Grävning och dikesrensning