070-570 95 93 leif@sanleg.se

Gräv- & schaktarbeten på Öland samt i Kalmar

 

På vårt grävföretag har vi grävmaskiner mellan 18-40 ton för att klara av alla slag av grävarbeten. Maskinerna är utrustade med modern teknik, GPS samt många olika skopor och specialtillbehör. Med våran fyra tons hydraulhammare knackar vi sönder grov betong, granitblock samt kalkstensberg. Vi har även en rotationsfräs som vi fräser stubbar, betong och kalkstensberg med. Utöver detta kan vi även hjälpa er med schaktarbeten som till exempel byggnadsschaktning. 

Vi utför

  • Terrängmodulering
  • Tomtplanering
  • Byggnadsschaktning
  • Dammbyggnad
  • Vägbyggnad
  • Rivning
  • Grävarbeten
  • Skutslagning
  • Stubbfräsning