070-570 95 93 leif@sanleg.se

Gräv & Schaktarbeten på Öland samt Kalmar

 

Vi på Sanleg AB har grävmaskiner mellan 18-40 ton för att klara av alla slag av grävarbeten. Maskinerna är utrustade med modern teknik, GPS samt många olika skopor och special tillbehör. Med våran fyra tons hydraul hammare knackar vi sönder grov betong, granitblock samt kalkstensberg. Vi har även en rotationsfräs som vi fräser stubbar, betong och kalkstensberg med.

Vi utför

  • Terrängmodulering
  • Tomtplanering
  • Byggnadsschaktning
  • Dammbyggnad
  • Vägbyggnad
  • Rivning
  • Grävarbeten
  • Skutslagning
  • Stubbfräsning