070-570 95 93 leif@sanleg.se

Markentreprenad & dränering i Kalmar samt på Öland

Mark, dränering och anläggningsarbeten i Kalmar med omnejd.

Kontakta oss

Din totala markentreprenör

 

Vi på Sanleg AB är din säkra partner när det gäller maskintjänster. Vårt huvudområde är Kalmar län med omnejd men vi tar oss an uppdrag runt om i södra Sverige. Vi jobbar efter att alltid ha helt nöjda beställare genom att ha god kundkontakt, rätt leveranstider och moderna maskiner som är fullt utrustade. Vi har även alltid miljön i fokus när vi utför våra arbeten och ser alltid till att vara så kostnadseffektiva som möjligt för att vi ska vara ditt självklara val när du ska anlita en markentreprenör. 

 Vi erbjuder

 • Gräv och schaktarbeten
 • Grundläggsarbeten
 • Vatten och avlopp
 • Dränering
 • Tomtplanering
 • Rivning
 • Grävarbeten
 • Skutknackning
 • Stubbfräsning 

Gräv & Schaktarbeten

Vi på Sanleg AB har grävmaskiner mellan 18-40 ton för att klara av alla slag av grävarbeten. Maskinerna är utrustade med modern teknik, GPS samt många olika skopor och special tillbehör. Med våran fyra tons hydraul hammare knackar vi sönder grov betong, granitblock samt kalkstensberg. Vi har även en rotationsfräs som vi fräser stubbar, betong och kalkstensberg med.

Vi utför

 • Terrängmodulering
 • Tomtplanering
 • Byggnadsschaktning
 • Dammbyggnad
 • Vägbyggnad
 • Rivning
 • Grävarbeten
 • Skutslagning
 • Stubbfräsning

Grundläggsarbeten

När ni anlitar oss kan ni alltid känna att ni är i trygga händer. Genom vår långa erfarenhet och genom våra moderna maskiner klarar vi av att utföra de flesta typer av grundläggning.

Vi utför

 • Grundläggning för nyproduktion
 • Förstärkning av bryggor, pirer och hamnar

Vatten och avlopp

Sanleg AB är jobbar även med vatten och avloppsarbeten. Vi tittar gärna på hur vi kan förlägga era ledningar på bästa sätt och med rätt material uppnå optimal funktion på ledningssystemet.

Vi utför

 • Förläggning av nya ledningar 
 • Omläggning av gamla ledningssystem 
 • Infiltration

Dränering

Vi utför olika typer av dränering som är viktig för att hamna på rätt grundvattennivå i förhållande till omgivande mark och byggnader. Att investera i en korrekt utförd dränering lönar sig i längden.

Vi utför

 • Dränering runt byggnader 
 • Dränering av markområden 
 • Grävning och dikesrensning